Letselschade Uitzendkracht

Heb je als uitzendonderneming te maken met een bedrijfsongeval? Neem dan contact met ons op! Vaak wordt gedacht dat de inlener aansprakelijk is voor de schade, aangezien het ongeval op de werkvloer bij de inlener plaatsvond. Op grond van de wet kan een uitzendkracht echter zowel de inlener als de uitzendonderneming aansprakelijk stellen voor de schade.

Heb jij als uitzendkracht letselschade opgelopen? Neem dan contact met ons op. Wij behandelen op grote schaal letselschadezaken door bedrijfsongevallen. Wij doen dit samen met onze partner: Max Letselschade: www.maxletselschade.nl.

Nieuwe Uitzend Cao

Eind december 2022 hebben de ABU, NBBU, FNV, CNV en De Unie een akkoord bereikt over een nieuwe Uitzend Cao. Deze nieuwe cao heeft een geldigheidsduur van een jaar. Het doel van de nieuwe cao is het creëren van een nog meer gelijkwaardig pakket aan arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten.

Wat verandert er allemaal?

De meest in het oog springende verandering is de uitbreiding van de inlenersbeloning. Vanaf 1 juli 2023 hebben alle uitzendkrachten recht op alle toeslagen en kostenvergoedingen die ook reguliere werknemers bij de opdrachtgever ontvangen.

Ook zijn er nieuwe afspraken gemaakt over de werkervaring van uitzendkrachten. Het kwam vaak voor dat uitzendkrachten in de onderste trede van de loonschalen bleven hangen, omdat hun werkervaring niet werd meegewogen. Vanaf 1 juli 2023 verandert dit. Voortaan dienen uitzendkrachten ingeschaald te worden op basis van hun (relevante) werkervaring. Ook de periodieke verhogingen dienen vanaf dan te worden toegekend. De verhoging wordt niet verstrekt bij aantoonbare slechte beoordelingen bij de opdrachtgever.

Verder zijn er veranderingen op het gebied van ziekte. Vanaf 1 juli 2023 hebben uitzendkrachten weer recht op een aanvulling bij ziekte. Dit geldt voor zowel uitzendkrachten met en zonder uitzendbeding. In het eerste jaar wordt er aangevuld tot 90% en in het tweede jaar tot 80%.

Tot slot zijn er ook wijzigingen op het gebied van huisvesting. De cao-partijen hebben afgesproken dat zij uiterlijk 1 juni 2023 overeenstemming wensen te hebben over een regeling voor de prijs van huisvesting van arbeidsmigranten.

Al met al weer een hoop wijzigingen. Indien u hier vragen over hebt, neem dan contact op met mr. R. van Viersen: vanviersen@ckh-advocaten.nl of telefonisch: 0634853777.

Advocaat Uitzendrecht

Veel uitzendondernemingen weten ons te vinden. Zij zien het belang van een advocaat die gespecialiseerd is in deze nichemarkt. Wilt u vrijblijvend kennis maken met één van onze advocaten? Schroom dan niet om ons even te bellen of mailen! Bij voorkeur neemt u contact op met mr. R. van Viersen:

Rechtstreeks telefoonnummer: 0634853777. U kunt ons ook bereiken op onze vaste lijn: 0235830089. 

E-mailadres: vanviersen@ckh-advocaten.nl

Ook bent u uiteraard van harte welkom op één van onze vestigingen. Wij hebben vestigingen in Alkmaar, Amsterdam, Hoofddorp, Utrecht en Rotterdam.

Uitzendrecht.nl

Deze website is een samenwerking aan gegaan met CKH Advocaten. Dit kantoor heeft vestigingen in Amsterdam, Alkmaar, Utrecht en Rotterdam.

Door deze nieuwe samenwerking staat er een groot team aan advocaten ter beschikking voor uitzendondernemingen, payrollondernemingen en alle andere ondernemingen die actief zijn in de branche van flexibele arbeidskrachten.

Uw aanspreekpunt blijft mr. R. van Viersen, welke voornoemde samenwerking tot stand heeft gebracht. Hij is te bereiken op:

vanviersen@ckh-advocaten.nl | 0634853777 | 0302271371

TOP